Bilder fra samlinga 2017

Side 1 av 3
SB-Frans til Tore Vestli
SB-Frans til Tore Vestli
RG Scott til Roar Herberg
RG Scott til Roar Herberg
Hero til Bjørin Inge Berg
Hero til Bjørin Inge Berg
AB Derric til Erik Skibeli
AB Derric til Erik Skibeli
Tøff til Bjørn Martinsen
Tøff til Bjørn Martinsen
GS Dino til Ingvar Skaug
GS Dino til Ingvar Skaug
Himdalen's Barack til Ronny Martinsen
Himdalen's Barack til Ronny Martinsen
NUCH Peik til Rolf Havord
NUCH Peik til Rolf Havord
N J(D)CH N UCH Valdo til Thorleif Øverland
N J(D)CH N UCH Valdo til Thorleif Øverland
NUCH Jølle til Arnt Skeibrok
NUCH Jølle til Arnt Skeibrok
Side 2 av 3
Mysan til Hanne Frysjøenden
Mysan til Hanne Frysjøenden
Yebackens Ajja til Ove Stenslie
Yebackens Ajja til Ove Stenslie
Stella til Astrid Skaug
Stella til Astrid Skaug
Bal-ti-moras Centa'mi til Astrid Skaug
Bal-ti-moras Centa'mi til Astrid Skaug
NUCH Zika til Geir Holden
NUCH Zika til Geir Holden
NUCH KS Suu til Kittil Songe
NUCH KS Suu til Kittil Songe
NUCH Himdalen's Kalisi til Arnt Skeibrok
NUCH Himdalen's Kalisi til Arnt Skeibrok
BIR og BIS på samlinga 2017
BIR og BIS på samlinga 2017
Fra hundefremvisningen fredag
Fra hundefremvisningen fredag
Fra hundefremvisningen fredag
Fra hundefremvisningen fredag
Side 3 av 3
Fra hundefremvisningen fredag
Fra hundefremvisningen fredag