Formål med Luzernerringens arbeid

Luzernerringen har som formål å være med og forbedre rasen sammen med det til en hver tid sittende avlsråd. Samt å få flest mulige eiere av luzernstøvere til å stille på jaktprøver og utstillinger.

Luzernerringen skal prøve å nå sine mål gjennom å forene luzernstøvereiere til en felles innsats for vår rase. Dette arbeidet gjøres til dels gjennom vårt medlemsblad- Luzernerposten , hjemmeside og vår felles samling en gang i året.

LUZERNERRINGENS STATUTTER LESER DU VED Å TRYKKE HER


Følgende personer er valgt til å forvalte medlemmenes interesser i Luzernerringen. Alle valgt på ringens sitt årsmøte 25. mai 2019

Leder Pål Niclas Vestli
palniclas.vestli@nortura.no
950 33 259
Kasserer Elin Ruud elinruud@broadpark.no 910 07 307
Sekretær Tone P. Eriksen ter@flt.no 920 55 284
Nestleder Jan Erik Haugsrud jansen@svartskog.net 416 52 438
Styremedlem Tor Karlsen
tor-ka3@online.no 950 57 271
Varamedlem Ivar Nordli

Varamedlem Dag Haugen

Revisor Olav Haugen


Revisor Vidar Salvesen


Vararevisor Hildur M. Haugen


Valgkomitee Vidar Salvesen

Valgkomitee Kurt Johnny Moen

Valgkomitee Arnt G. Skeibrok


Redaktør Tone P. Eriksen ter@flt.no 920 55 284
Webmaster Tone P. Eriksen ter@flt.no 920 55 284

VIL DU BLI MEDLEM, SÅ STØTTER DU ARBEIDET MED RASEN VÅR!

Er du interessert i å bli medlem i ringen fyll ut skjemaet under. Du får da tilsendt innbetalingsblankett og siste nrummer av medlemsbladet. Enkeltmedlemskap koster kr. 300.- og familiemedlemskap koster kr. 400,-.

NB!! Førstegangs valpekjøpere får ett års gratis medlemskap. Ringen sponser også den første jaktprøvestarten med kr 200,-

MELD DEG INN I LUZERNERRINGEN HER:
*
*
*
*