Utmerkelser

Luzernerringen har mange utmerkelser i forskjellige slag som kan vinnes. Spesielt høyt settes vel Årets Luzernerstøver, Årets Unghund og Årets Yngste Jaktpremierte.
Det er også satt opp flere vandrepriser.

Kriterier for utmerkelsene ser dere nedenfor. I menyen til venstre finner dere utmerkelsene som er delt ut i 2017.

Her kan dere se adelskalenderen over årets hunder gjennom tidene!

KRITERIER FOR ÅRETS HUND

Sist revidert og vedtatt på styremøte 27/8-2008


Tidsperiode for oppnåelse som teller for kåringen er fra ringens samling det ene året til samlingen det året kåringen foretas. Dermed inkluderes den hel prøvesesong.

Antall resultater som teller i kåringen er inntil 3(tre) stk jaktprøveresultater og inntil 2(to) stk. utstillingsresultater, hvorav ett resultat må være jaktprøveresultat. Kriteriene for kåringen følger NHKF sine prøveregler.


Eier av hund som deltar i kåringen skal være medlem av ringen innen 31/3 det året kåringen gjelder, hele prøvesesongen. Ved poenglikhet går den hund som har høyest poenggivende jaktprøveresultat foran. Ved fortsatt likhet går yngre foran eldre.


Spesielt for unghund: Alle tellende resultater må være oppnådd i Norge og innen fylte 30 måneder. Ved poenglikhet går den hund foran som har lavest alder fra fødselsdato til dato for første jaktpremiering.


Spesielt for yngste jaktpremierte: Den yngste jaktpremierte hund skal kåres etter: Hundens fødselsdato til dato for første jaktpremiering. Fra dato til dato.

Poengskala


For kåring av Årets Luzernerstøver kan premieringene tas i Norge og Sverige.

Uttak av årets hunder blir foretatt av styret etter de resultater som foreligger fra avlsrådet