ÅRETS UTMERKELSER ÅR 2019

Luzernerringen feiret 30-+årsjubileum i 2019 og i den forbindelse ble 1 nytt medlem utnevnt til æresmedlem og 2 medlemmer ble hedret spesielt.

Tom Sigurd Braaten ble utnevnt som nytt æresmedlem i Luzernerringen. Tom har vært en viktig skikkelse i ringen gjennom over 20 år. Han har vært både sekretær og leder og har hatt verv i nesten 20 år. Han har også lang fartstid i avlsrådet og ble takket for sin innsats der også når han nå trådte ut av dette vervet på årets RS.

Geir Holden og Tone P. Eriksen ble tildelt hedersbevisning som takk for deres innsats for ring og avlsråd gjennom mange år.

VINNER ÅRETS LUZERNERSTØVER 2019


RR N UCH N J(D)CH TØFF


Reg.nr: NO42188/15


Eier: Bjørn Ronny Martinsen

Jaktprøver

1 x 1 EP

30 poeng

2 x 3 EP

30 poeng

Utstilling

1 x BIR

8 poeng

1 x BIM

6 poeng

Til sammen

74 poeng


VINNER ÅRETS UNGHUND 2019


Reg.nr/Navn/Fødtdato: SE20978/2017


SÅNTORPETS ZALO

23.02.2017


Eier: Ove Nerkvern

Jaktprøver

1 x 2 ÅP

10 poeng

2 x 3 ÅP

16 poeng

Utstilling

1 x EXC

4 poeng

1 x VG

2 poeng

Til sammen

32 poeng


VINNER ÅRETS YNGSTE JAKTPREMIERTE 2019

Reg.nr/Navn/Fødtdato: SE20978/2017 SÅNTORPETS ZALO  23.02.2017

Eier: Ove Nerkvern 

2ÅP 20 MÅNEDER GAMMELVANDRINGSPRISER


Knut Aaseruds ærespris Oppsatt i forbindelse med Luzernerringens 30-årsjubileum


Tildeles den jaktpremierte hund som når lengst på utstillingen samlingen er lagt til. Vinnes tre ganger med 2 (to) forskjellige hunder


ÅRETS VINNER:RR N UCH N J(D)CH TØFF

EIER: Bjørn Martinsen


Gudolf Skuteruds ærespris


Tildeles den luzernerstøvertispe under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongene 18/19, 19/20 og 20/21 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve (ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre.
ÅRETS VINNER:RG BONNI

FØDT: 06.05.2016

POENGSUM: 125 KP, 3. ÅP

EIER: Marcus Frandsen


Erik Korneliussens minnepremie


Tildeles den luzernerstøverhannhund under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongen 18/19, 19/20 og 20/21 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve(ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre.
ÅRETS VINNER: Frostvallens Smuggler (Solan)

FØDT: 31.01.2017

POENGSUM: 196 KP, 1. ÅP

EIER: Jan Erik Haugsrud


Copiads Vandringspris


Priset utdeles fra 2002. Utdeles til den vakraste
Oppsatt av Bo Palmqvist luzernerstøver med minst 2. pris på drevprov og som på utstillingen tildeles minst CK. For å få prisen til odel og eie kreves 3 (tre) inntegninger med 2 (to) forskjellige hunder. Kun norskregistrerte.
ÅRETS VINNER:RR N UCH N J(D)CH TØFF

EIER: Bjørn Martinsen


ÅP-PRISEN


Tildeles den hund som i jaktprøvesesongen har høyeste poengsum på ÅP-prøve. Prisen deles ut fra og med sesongen 2012/2013 i forbindelse med Luzernerringens årsmøte/samling. Vandrepremien skal gå i en periode på 10 år og tildeles dermed til odel og eie til den hund som har høyest poengsum i løpet av de 10 år prisen har gått i 2023. Ved likhet går yngre foran eldre
ÅRETS VINNER:AB Messi

FØDT: 21.02.2013

POENGSUM: 202 KP, 1. ÅP

EIER: Knut Furre


25-års jubileumspris


Tildeles den Luzernerstøver som oppnår høyeste plassering
gitt av svenske Luzernerringen i NM. Dersom ingen hund deltar i NM tildeles vandreprisen den hund som oppnår høyeste/beste plassering i DM'ene samme jaktsesong. Ved lik plassering i forskjellige distrikt tildeles vandreprisen den hund med høyeste konkurransepoeng. Prisen går i 5 år, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020, og tildeles til odel og eie den som i perioden har oppnådd høyeste/beste premiering.
ÅRETS VINNER: N J(D)CH N SE UCH VALDO
FØDT: 23.04.2013
EIER: Thorleif Øverland


PREMIERINGER FRA UTSTILLINGEN PÅ SAMLINGEN 2019

BESTE JAKTPREMIERTE HANNHUND
ÅRETS VINNER: RR N UCH N J(D)CH TØFF

EIER: Bjørn Martinsen


BESTE JAKTPREMIERTE TISPE

ÅRETS VINNER: A Z CAIZA

EIER: Dan Hedström


BIR

ÅRETS VINNER: MYSAN

EIER: Hanne Frysjøenden


BIM
ÅRETS VINNER RR N UCH N J(D)CH TØFF

EIER: Bjørn Martinsen