ÅRETS UTMERKELSER ÅR 2017

VINNER ÅRETS LUZERNERSTØVER 2017

N J(D)CH N UCH VALDO

Reg.nr: NO42412/13

Eier: Thorleif Øverland

Jaktprøver

1 x 1 EP

30 poeng


1 x 3 EP

15 poeng
Utstilling

1 x BIM

6 poeng


1 x CK

5 poeng

Til sammen

56 poeng

VINNER ÅRETS UNGHUND 2017

Reg.nr/Navn/Fødtdato: NO42189/15 NUCH Zika, født: 27.04.2015

Eier: Geir Holden

Jaktprøver

1 x 1 ÅP

13 poeng


1 x 2 ÅP

10 poeng


1 x 3 ÅP

8 poeng

Utstilling

2 x BIR

16 poeng
Til sammen

47 poeng

VINNER ÅRETS YNGSTE JAKTPREMIERTE 2017

Reg.nr/Navn/Fødtdato: NO40614/15 AB Zenta, født: 11.04.2015

Eier: Geir Flaten

1 ÅP 18 måneder gammel


VANDRINGSPRISER

Ove Svartvadets pokal
Tildeles den jaktpremierte hund som når lengst på utstillingen samlingen er lagt til. Vinnes tre ganger med 2 (to) forskjellige hunder
ÅRETS VINNER: NUCH Zika
EIER: Geir Holden
Vandrepremien tilfalt Geir Holden som nå hadde 3 napp i pokalen med 3 forskjellige hunder:
INT N UCH N JCH NV-02 Rotåsen's Bonzo i 2001
INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 Iris i 2011 og
NUCH Zika i 2017

Gudolf Skuteruds ærespris
Tildeles den luzernerstøvertispe under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongen 15/16, 16/17 og 17/18 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve (ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre.
ÅRETS VINNER: AB Zenta
FØDT: 11/04/2015
POENGSUM: 191 KP
EIER: Geir Flaten


Erik Korneliussens minnepremie
Tildeles den luzernerstøverhannhund under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongen 15/16, 16/17 og 17/18 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve(ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre.
ÅRETS VINNER: Tøff
FØDT: 27/04/2015
POENGSUM: 197 KP
EIER: Bjørn Ronny Martinsen
PREMIERINGER FRA UTSTILLINGEN PÅ SAMLINGEN 2016

BESTE JAKTPREMIERTE HANNHUND

ÅRETS VINNER: Jølle

EIER: Arnt G. Skeibrok


BESTE JAKTPREMIERTE TISPE

ÅRETS VINNER: KS Suu

Eier: Kittil Songe


BIR

ÅRETS VINNER: KS Suu

EIER: Kittil Songe


BIM

ÅRETS VINNER: Jølle
Eier: Arnt G. Skeibrok