ÅRETS UTMERKELSER ÅR 2019

Luzernerringen feiret 30-+årsjubileum i 2019 og i den forbindelse ble 1 nytt medlem utnevnt til æresmedlem og 2 medlemmer ble hedret spesielt.

Tom Sigurd Braaten ble utnevnt som nytt æresmedlem i Luzernerringen. Tom har vært en viktig skikkelse i ringen gjennom over 20 år. Han har vært både sekretær og leder og har hatt verv i nesten 20 år. Han har også lang fartstid i avlsrådet og ble takket for sin innsats der også når han nå trådte ut av dette vervet på årets RS.
Geir Holden og Tone P. Eriksen ble tildelt hedersbevisning som takk for deres innsats for ring og avlsråd gjennom mange år.


VINNER ÅRETS LUZERNERSTØVER 2019

RR N UCH N J(D)CH TØFF

Reg.nr: NO42188/15

Eier: Bjørn Ronny Martinsen

Jaktprøver

1 x 1 EP

30 poeng

2 x 3 EP

30 poeng

Utstilling

1 x BIR

8 poeng

1 x BIM

6 poeng

Til sammen

74 poeng


VINNER ÅRETS UNGHUND 2019

Reg.nr/Navn/Fødtdato: SE20978/2017 SÅNTORPETS ZALO 23.02.2017

Eier: Ove Nerkvern

Jaktprøver

1 x 2 ÅP

10 poeng

2 x 3 ÅP

16 poeng

Utstilling

1 x EXC

4 poeng

1 x VG

2 poeng

Til sammen

32 poeng


VINNER ÅRETS YNGSTE JAKTPREMIERTE 2019

Reg.nr/Navn/Fødtdato: SE20978/2017 SÅNTORPETS ZALO 23.02.2017

Eier: Ove Nerkvern

2 ÅP 20 MÅNEDER GAMMEL


VANDRINGSPRISER

Knut Aaseruds ærespris Oppsatt i forbindelse med Luzernerringens 30-årsjubileum

Tildeles den jaktpremierte hund som når lengst på utstillingen samlingen er lagt til. Vinnes tre ganger med 2 (to) forskjellige hunder

ÅRETS VINNER: RR N UCH N J(D)CH TØFF
EIER: Bjørn Martinsen

Gudolf Skuteruds ærespris

Tildeles den luzernerstøvertispe under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongene 18/19, 19/20 og 20/21 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve (ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre.
ÅRETS VINNER: RG BONNI
FØDT: 06.05.2016
POENGSUM: 125 KP, 3. ÅP
EIER: Marcus Frandsen

Erik Korneliussens minnepremie

Tildeles den luzernerstøverhannhund under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongen 18/19, 19/20 og 20/21 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve(ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre.
ÅRETS VINNER: Frostvallens Smuggler (Solan)
FØDT: 31.01.2017
POENGSUM: 196 KP, 1. ÅP
EIER: Jan Erik Haugsrud

Copiads Vandringspris

Priset utdeles fra 2002. Utdeles til den vakraste
Oppsatt av Bo Palmqvist luzernerstøver med minst 2. pris på drevprov og som på utstillingen tildeles minst CK. For å få prisen til odel og eie kreves 3 (tre) inntegninger med 2 (to) forskjellige hunder. Kun norskregistrerte.
ÅRETS VINNER: RR N UCH N J(D)CH TØFF
EIER: Bjørn Martinsen

ÅP-PRISEN

Tildeles den hund som i jaktprøvesesongen har høyeste poengsum på ÅP-prøve. Prisen deles ut fra og med sesongen 2012/2013 i forbindelse med Luzernerringens årsmøte/samling. Vandrepremien skal gå i en periode på 10 år og tildeles dermed til odel og eie til den hund som har høyest poengsum i løpet av de 10 år prisen har gått i 2023. Ved likhet går yngre foran eldre
ÅRETS VINNER: AB Messi
FØDT: 21.02.2013
POENGSUM: 202 KP, 1. ÅP
EIER: Knut Furre

25-års jubileumspris

Tildeles den Luzernerstøver som oppnår høyeste plassering
gitt av svenske Luzernerringen i NM. Dersom ingen hund deltar i NM tildeles vandreprisen den hund som oppnår høyeste/beste plassering i DM'ene samme jaktsesong. Ved lik plassering i forskjellige distrikt tildeles vandreprisen den hund med høyeste konkurransepoeng. Prisen går i 5 år, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020, og tildeles til odel og eie den som i perioden har oppnådd høyeste/beste premiering.
ÅRETS VINNER: N J(D)CH N SE UCH VALDO
FØDT: 23.04.2013
EIER: Thorleif Øverland


PREMIERINGER FRA UTSTILLINGEN PÅ SAMLINGEN 2019

BESTE JAKTPREMIERTE HANNHUND
ÅRETS VINNER: RR N UCH N J(D)CH TØFF
EIER: Bjørn Martinsen


BESTE JAKTPREMIERTE TISPE
ÅRETS VINNER: A Z CAIZA
EIER: Dan Hedström


BIR
ÅRETS VINNER: MYSAN
EIER: Hanne Frysjøenden

BIM
ÅRETS VINNER: RR N UCH N J(D)CH TØFF
EIER: Bjørn Martinsen