Resultater samlinga 2017 - bilder av alle finner dere her

Østerdalem Harehundklubb, Grimsbu Turistsenter i Foldal 8. juli 2017

Dommer: Per Harald Sivesind


Juniorklasse Hannhund

SB-Franz - NO42302/16 F: 23.04.2016

Excellent (utmerket)JK, 1 JKK

Eier: Tore Vidar Vestli, Rakkestad

Oppdr: Svein Bakke

(N SE J(D)CH Axemmy's Walle - NUCH Øgår'n Missi)


RG-Scott - NO41316/16 F: 06.05.2016

Very Good (meget god)JK, 2 JKK

Eier: Roar Hernberg, Raufoss

Oppdr: Randi Grønsund

(Lärkvallens Don Ikaros - INT N SE UCH N J(D)CH RR EUW-15 Øgår'n Michja)


Brukshundklasse Hannhund

HERO NO38407/15 F: 18.03.2015

Excellent (utmerket) BK, 2 BKK, CK, R.CERT, 4 BHK

Eier: Bjørn Inge Berg, Singsås

Oppdr: Vidar Granvold

(NUCH Peik - Himdalen' s Sita)


AB DERRICK NO37182/13 F 21.02.2013

Very Good (meget god) BK

Eier: Erik Skibeli, Songe

Oppdr: Arnold Bjørklund

(RR SE JCH Finabos Knut - N UCH N J(D)CH Mimmibackens Maggan)


TØFF NO42188/15 F 27.04.15

Excellent (utmerket) BKK, 1 BKK, CK, CERT, 3 BHK

Eier: Bjørn Martinsen, Manstad

Oppdr: Gregert Sletten

(Himdalen's Isack- Senta)


GS DINO NO44301/13 F 14.04.2013

Excellent (utmerket) BK, 4 BKK

Eier: Ingvar Skaug, Revetal

Oppdr: Gregert Sletten

(N UCH N J(D)CH Tällmyrans Rufus - Senta)


Himdalen's BARACK NO45499/10 F 10.05.2010

Excellent (utmerket) BK, 3 BKK

Eier: Bjørn Martinsen, Manstad

Oppdr: Geir Holden

(N UCH N J(D)CH Balder- Azzie von Silar)


Championklasse Hannhund

NUCH PEIK NO42520/11 F 20/05/2011

Excellent (utmerket)CHK, 1 CHKK, CK, 2 BHK

Eier: Rolf Havord, Sandefjord

Oppdr: Thorleif Øverland

(Rex-h Skrubenattes Vanja)


N J(D)CH N UCH VALDO NO42412/13 F 23.04.2012

Excellent (utmerket)CHK, 2 CHKK, CK

Eier: Thorleif Øverland, Sannidal

Oppdr: Thorleif Øverland

(N UCH N J(D)CH Tällmyrans Rufus - Skrubenattens Vanja)


Veteranklasse Hannhund

NUCH JØLLE 26365/07 F 18.08.2007

Excellent (utmerket)VTK, 1 VTKK, CK, 1 BHK, BIM

Eier: Arnt G. Skeibrok, Gjerstad

Oppdr: Ragnar Sundet

(N UCH N JCH Billy - Gora V Stygwald)


Juniorklasse Tispe

MYSAN SE44260/2016 F: 17.07.2016

Excellent (utmerket) JK, 1 JKK

Eier: Hanne Frysjøenden, Kirkenær

Oppdr: Anders Bäck, Sverige

(RR SE UCH SE JCH Himdalen's Frazze - RR Tällmyrans Sally)


Yebackens AJJA SE37740/2016 F: 12.05.2016

Excellent (utmerket) JK, 2 JKK

Eier: Ove Stenslie, Gjøvik

Oppdr: Sune Hansson, Sverige

(N J(D)CH N UCH Valdo -< /span> SE UCH SE JCH Yebackens Tessie (RR))


Åpenklasse Tispe

STELLA NO46936/12 F 10.06.2012

Excellent (utmerket)AK, 1 AKK, CK, 2 BTK

Eier: Astrid Skaug, Holmestrand

Oppdr: Lars Gundersen

(Solkustens Xcell - Tinka)


Bal-ti-mora's CENTA'm i NO44713/15 F 28.03.2015

Excellent (utmerket)AK, 2 AKK

Eier: Astrid Skaug, Holmestrand

Oppdr: Frida Laeskogen og Widar Bekkelien

(AB Tex- Lysti)


Championklasse Tispe

N UCH ZIKA NO42189/15 F 27.04.15

Excellent (utmerket) CHK, 1 CHKK, CK, 1 BTK, BIR, BIS

Eier: Geir Holden, Enebakkneset

Oppdr: Gregert Sletten

(Himdalen's Isack- Senta)


N UCH KS SUU NO43749/13 F 23.03.2013

Excellent (utmerket) CHK, 1 CHKK, CK, 4 BTK

Eier: Kittil Songe, Songe

Oppdr: Kittil Songe

(Messi - N UCH N SE J(D)CH Ene)


N UCH Himdalen's KALISI NO41956/14 F 28.04.2014

Excellent (utmerket) CHK, 1 CHKK, CK, 3 BTK

Eier: Arnt G. Skeibrok, Gjerstad

Oppdr: Geir Holden

(Sr Mikko - INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13)