Formål med Luzernerringens arbeid

Luzernerringen har som formål å være med og forbedre rasen sammen med det til en hver tid sittende avlsråd. Samt å få flest mulige eiere av luzernstøvere til å stille på jaktprøver og utstillinger.

Luzernerringen skal prøve å nå sine mål gjennom å forene luzernstøvereiere til en felles innsats for vår rase. Dette arbeidet gjøres til dels gjennom vårt medlemsblad- Luzernerposten , hjemmeside og vår felles samling en gang i året.

 

Følgende personer er valgt til å forvalte medlemmenes interesser i Luzernerringen. Alle valgt på ringens sitt årsmøte 31. juli 2021

 

Leder                               Pål Niclas Vestli              palniclas.vestli@nortura.no       95033259

Nestleder                         Jan Erik Haugsrud            jansen@svartskog.net             41652438

Kasserer                          Karoline Hoff                    karolineh88@yahoo.no            93612865

Sekretær                         Tone P. Holden                 ter@flt.no                               92055284

Redaktør/Webmaster        Tone P. Holden                 ter@flt.no                               92055284

Styremedlem                    Ivar Nordli                        i.nordli@hotmail.com               93000594

Varamedlem                     Marcus Frandsen                           

Varamedlem                     Arnt Skeibrok                  

Varamedlem                     Dag Haugen                      

Revisor                            Arnt G. Skeibrok                             

Revisor                            Vidar Salvesen                

Vararevisor                       Hildur M. Haugen                          

Valgkomite                       Vidar Salvesen                

Valgkomite                       Kurt Johnny Moen                        

Valgkomite                       Geir Holden                      

VIL DU BLI MEDLEM, SÅ STØTTER DU ARBEIDET MED RASEN VÅR!

Er du interessert i å bli medlem i ringen fyll ut skjemaet under. Du får da tilsendt innbetalingsblankett og siste nrummer av medlemsbladet. Enkeltmedlemskap koster kr. 300.- og familiemedlemskap koster kr. 400,-.


NB!! Førstegangs valpekjøpere får ett års gratis medlemskap. Ringen sponser også den første jaktprøvestarten med kr 200,-

MELD DEG INN I LUZERNERRINGEN HER: