Formål med Luzernerringens arbeid

Luzernerringen har som formål å være med og forbedre rasen sammen med det til en hver tid sittende avlsråd. Samt å få flest mulige eiere av luzernstøvere til å stille på jaktprøver og utstillinger.

Luzernerringen skal prøve å nå sine mål gjennom å forene luzernstøvereiere til en felles innsats for vår rase. Dette arbeidet gjøres gjennom vår hjemmeside og vår felles samling en gang i året. I tillegg sprer vi nytt om rasen i sosiale medier, på Facebook spesielt.

 

Raseringens navn er Luzernerringen. Ringen er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som
egen juridisk enhet og er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er
tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde deres lover og
bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt). Raseringen forplikter seg også til
å ha regler som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs og NHKFs lover og
bestemmelser og ikke å handle motstridende mot disse.


Luzernerringen har som mål å ivareta og bedre eksteriør, mentalitet og jaktegenskaper i
rasen.

 

Følgende personer er valgt til å forvalte medlemmenes interesser i Luzernerringen.

Alle valgt på ringens sitt årsmøte 2. juli 2023

 

Leder                Tone P. Holden          920 55 284          toer@flt.no

Nestleder          Jan Erik Haugsrud    416 52 438          jansen@svartskog.net

Kasserer           Elin Ruud                  910 07 307          elinruud@broadpark.no

Sekretær           Anette Petersen        936 00 588          peta-95@hotmail.com

Styremedlem     Ivar Nordli                 930 00 594          i.nordli@hotmail.com

 

 

VIL DU BLI MEDLEM, SÅ STØTTER DU ARBEIDET MED RASEN VÅR!

Er du interessert i å bli medlem i ringen må du også være medlem av en harehundklubb. Meldlemskapet i Luzernerringen koster pt. kr. 200,-. Prisen for medlemsskap i harehundklubbene varierer fra klubb til klubb. Fyll gjerne ut skjemaet under, så får vi registrert medlemskapet hos NKK som administrerer innkreving av kontingenten .


NB!! Førstegangs valpekjøpere får ett års gratis medlemskap. Her må oppdretter melde fra til ringen slik at vi får registrert medlemskapet. Ringen sponser også den første jaktprøvestarten med kr 200,-

MELD DEG INN I LUZERNERRINGEN HER: