Formål med Luzernerringens arbeid

Luzernerringen har som formål å være med og forbedre rasen sammen med det til en hver tid sittende avlsråd. Samt å få flest mulige eiere av luzernstøvere til å stille på jaktprøver og utstillinger.

Luzernerringen skal prøve å nå sine mål gjennom å forene luzernstøvereiere til en felles innsats for vår rase. Dette arbeidet gjøres til dels gjennom vårt medlemsblad- Luzernerposten , hjemmeside og vår felles samling en gang i året.

LUZERNERRINGENS STATUTTER LESER DU VED Å TRYKKE HER

Følgende personer er valgt til å forvalte medlemmenes interesser i Luzernerringen. Alle valgt på ringens sitt årsmøte 25. mai 2019

VIL DU BLI MEDLEM, SÅ STØTTER DU ARBEIDET MED RASEN VÅR!

Er du interessert i å bli medlem i ringen fyll ut skjemaet under. Du får da tilsendt innbetalingsblankett og siste nrummer av medlemsbladet. Enkeltmedlemskap koster kr. 300.- og familiemedlemskap koster kr. 400,-.


NB!! Førstegangs valpekjøpere får ett års gratis medlemskap. Ringen sponser også den første jaktprøvestarten med kr 200,-

MELD DEG INN I LUZERNERRINGEN HER: