Formål med Luzernerringens arbeid

Luzernerringen har som formål å være med og forbedre rasen sammen med det til en hver tid sittende avlsråd. Samt å få flest mulige eiere av luzernstøvere til å stille på jaktprøver og utstillinger.

Luzernerringen skal prøve å nå sine mål gjennom å forene luzernstøvereiere til en felles innsats for vår rase. Dette arbeidet gjøres gjennom vår hjemmeside og vår felles samling en gang i året. I tillegg sprer vi nytt om rasen i sosiale medier, på Facebook spesielt.

 

 

Følgende personer er valgt til å forvalte medlemmenes interesser i Luzernerringen.

Alle valgt på ringens sitt årsmøte 13. august 2022

Leder                Tone P. Holden          920 55 284          toer@flt.no

Nestleder          Jan Erik Haugsrud    416 52 438          jansen@svartskog.net

Kasserer           Karoline Hoff             936 12 865          karolineh88@yahoo.no

Sekretær           Anette Petersen        936 00 588          peta-95@hotmail.com

Styremedlem     Ivar Nordli                 930 00 594          i.nordli@hotmail.com

 

 

Skriv tekst her

VIL DU BLI MEDLEM, SÅ STØTTER DU ARBEIDET MED RASEN VÅR!

Er du interessert i å bli medlem i ringen fyll ut skjemaet under. Du får da tilsendt innbetalingsblankett og siste nrummer av medlemsbladet. Enkeltmedlemskap koster kr. 300.- og familiemedlemskap koster kr. 400,-.


NB!! Førstegangs valpekjøpere får ett års gratis medlemskap. Ringen sponser også den første jaktprøvestarten med kr 200,-

MELD DEG INN I LUZERNERRINGEN HER: