Avlsrådet for Luzernerstøveren i Norge

Alvsrådet er valgt av Norsk Harehundklubbers forbund, etter anbefaling fra ringene, for å

forbedre rasenes jaktlige egenskaper, helse og eksteriør. Noen mål er langsiktige, andre kan oppnås raskere. I dette krysningspunktet må imidlertid aldri hensynet til rasenes helse og avlsbredde vike for kortsiktige ønsker som ikke gagner rasene på sikt.

Les retningslinjer for avlsrådsarbeid her


RAS (Rasespesifikke Avlsstrategier) er utarbeidet og godkjent av NHKF og NKK - se dokumentet her, Luzernersstøverenstarter på side 55.