Parringsavtale

Det er viktig, både for tispeeier og hannhundeier, å ha formalitetene i orden. For å unngå misforståelser anbefaler avlsrådet at det alltid skrives parringsavtale mellom tispe- og hannhundeier. På den måten er man enige om hvordan parringen skal gjøres opp i forkant av eventuelle situasjoner som oppstår.

Forslag til parringsavtale finner dere nedenfor.

Det er viktig å presisere at NKK krever at registreringsanmeldelse er undertegnet av tispe- og hannhundeier for at kullet kan bli registrert. Som hjelp til dere har vi hentet fram reglene til NKK FOR Registrering av kull og registreringsanmeldelsen.