Planlagte parringer i 2023

Foreløpige henvendelser innkommet avlsrådet pr. 22/1-23

 

Parringsoversiken kan dere lese i annet format ved å klikke HER.

 

NKK har godkjent vår søknad om opphevelse av krav om kjent HD-status for registrering av valper. Vedtaket er som følger:

Kravet om kjent HD-status for registrering av valper av rasen luzernerstøver oppheves for paringer foretatt f.o.m 01.06.2023

 

 

NO41388/18 Vilja planlegges parret med NO42302/16  SB-Franz februar 2023. Parringen er godkjent, 2,4% innavl. Parring gjennomført 24.4.2023. Oppdretter Arnt G. Skeibrok, 994 13 030