Planlagte parringer i 2020

Foreløpige henvendelser innkommet avlsrådet pr. 18/2-20

Det anbefales at hannhunders som skal brukes i avl sæd-testes før parring og at hannhumder som er jaktpremiert HD-røntges.


SE44260/2016 Mysan er parret med SE20978/2017 Såntorpets Zalo. 7 valper født 20/2, 1 tispe og 6 hanner. Flere hanner ledig. 
Oppdretter Hanne Frysjøenden, 975 98 679

NO42189/15 C.I.B N UCH Zika er parret med SE20978/2017 Såntorpets Zalo og venter valper ca. 20. mars 2020
Oppdretter Geir Holden, 901 96 342

NO37187/13 AB Fanny planlegges er parret med NO42412/13 N DCH Valdo og venter valper ca. 10. april
Oppdretter Bjørn Brokeland, 918 19 413

NO41317/16 RG Bonni planlegges parret med NO37181/13 AB Messi vinter 19/20
Oppdretter Marcus Frandsen, 405 33 246


Last opp oversikten i annet format her