Avlskriterier

AVLSKRITERIER FOR LUZERNER STØVER


REVIDERT 03.05.11


HANNHUNDER:


I hovedsak brukes jaktpremierte, men upremierte hannhunder kan få en paring. For å få flere anbefalte / godkjente paringer, må den være jaktpremiert. Eventuelt ha jaktpremierte avkom.


Minimum Good (God) på utstilling.


Skal være HD fri og ingen arvelige defekter. Ved spesielle høver kan hunder med Grad C brukes i avl.


Hannhunder bør ikke ha mer enn tre (3) paringer eller ca. 20 valper etter seg.


TISPER:


I hovedsak brukes jaktpremierte, men kan få anbefalt på første paring upremiert. På andre paring kan gis godkjent vis ikke premiert. Skal tispa pares tredje gang, må den ha jaktpremie eller ha jaktpremierte avkom for å få anbefalt eller godkjent.


Minimum Good (God) på utstilling.


Skal være HD fri og ingen arvelige defekter. Ved spesielle høver kan hunder med grad C brukes i avl.


Tispa bør ikke ha mer enn ca. 20 valper etter seg.


ANBEFALING:


For å få anbefaling skal enten hannhund eller tispe være jaktpremiert.


Innavlsprosenten være under 4 %.


Avlskriteriene for tispe og hannhund skal være oppfylt.


Avlsrådet skal ha vært kontaktet før paring finner sted.


GODKJENNING:

For å få godkjenning er det ønskelig at enten hannhund eller tispe er jaktpremiert.


Innavlsprosent under 6,5 %.


Avlskriteriene for tispe og hannhund skal være oppfylt.


Avlsrådet skal være kontaktet før paring har funnet sted og vi vil vurdere i hvert tilfelle om godkjenning av paring.


IKKE ANBEFALT/GODKJENT:

Ikke anbefalte eller godkjente er når avlsrådet ikke er kontaktet før paring eller at noen av avlskriteriene for hannhund/tispe ikke er oppfylt.


Innavlsprosent over 6,5 %.


Kjente arvelige defekter eller sykdom.


OM C-GRAD AV HD:

Avlsrådet har besluttet at vi vil godkjenne og bruke hunder med grad C av HD-avlesning i avl. Hunder med grad C må da parres mot HD-frie hunder.

Norske hunder må være jaktpremiert og ha noe å tilføre rasen jaktlig, eller være av blodslinje det bør tas vare på. 

Hunden bør være røntget minst 2 ganger med minimum 6 måneders mellomrom. Importhunder må ikke være jaktpremiert men ha noe å tilføre rasen avlsmessig.


C-hunder skal ha røntget minst 2 HD-frie avkom av første kull før ny parring eventuelt kan godkjennes. Dersom det kun er 1 eller 2 valper i første kull, må disse være røntget frie.AVLSRÅDET:

Leder: Geir Holden

Valpeformidler: Tom Braathen

Medlem: Arne Wester

Varamedlem: Knut Aaserud