Avlsrådets hederspremie

Kriterier:

1. Beste kombinasjon/kull av avlstispe - avlshanne som har avkom med høyeste poengsum, ved lik poengsum går det yngste kullet foran det eldre. Det er kun en jaktprøve pr. avkom som teller, det vil da si det beste resultatet. Avkom solgt til Sverige teller også med svenske jaktprøveresultater.

2. Eier av avlstispe/avlshanne må være medlem av Luzernerringen. Eier av avlstispe må være bosatt i Norge

3. Kombinasjonen skal være anbefalt/godkjent av avlsrådet.

4. Alder på avkommene på jaktprøve før fylte 5 år.

 

Avlspremien kan bare vinnes en gang med samme kombinasjon/kull

 

Prøveresultat

Poeng

1 EP

8 poeng

2 EP

6 poeng

3 EP

4 poeng

0 EP

1 poeng

1 ÅP

5 poeng

2 ÅP

3 poeng

3 ÅP

2 poeng

0 ÅP

1 poeng

 

ADELSKALENDER

2021-2022         Frostvallen's Smuggler (Solan), eier Jan Erik Haugsrud - AB Zenta, Eier Geir Flaten

020 - 2021         Himdalen's Isack, eier Knut Bjørnar Sørmoen - AB Fanny, eier Bjørn Brokeland

2019 - 2020       Tøff, eier Bjørn R. Martinsen - Øgår'n Missi, eier Svein Bakke

2018 - 2019       Himdalen’s Zalto, eier Tone P. Eriksen – Senta, eier Gregert Sletten

2017 - 2018       Tällmyrans Rufus, eier Thorleif Øverland – Skrubenattens Vanja, eier Thorleif Øverland

2016 - 2017       Himdalen’s Isack, eier Knut B. Sørmoen  – Senta, eier Gregert Sletten

2014 - 2015       Finabos Knut, eier Anders Johansson – Mimmibackens Maggan, eier Arnold Bjørklund

2013 – 2014      Klackebo’s Sacke, eier Mats Olsson – Iris, eier Geir Holden

2012 - 2013       Balder, eier Knut Aaserud – Azzie von Silar, eier Geir Holden/Knut Aaserud

2011 – 2012      Pjokken, eier Arne Wester - Briskebyens Missi, eier Anders Sandvik

2010 – 2011      Billy, eier Thorleif Øverland – Laika, Kjell Edvinsen

2008 – 2009      Festus, eier Bjørn og Stian Berg – Tinka, eier John Smedbakken

2009 – 2010      Windanbergets Harpo, eier Tord Rönnberg – Centa, eier Harry Brenntrø

2007 – 2008      Melvin, eier David Häggblad – Centa, eier Harry Brenntrø

2006 – 2007      Jaro, eier Yngvar Skaug – Bella II, eier Vidar Salvesen

2005 – 2006      Mårtenkullens Birk, eier Lars Eliassen – Gruvåsens Klinge, eier Birger Edqvist

2004 – 2005      Mårtenkullens Brik, eier Lars Eliassen – Bonni, eier Erik Ovnerud

2003 – 2004      Pelle, eier Knut Aaserud - Bazi von Mittenberg, eier Knut Aaserud