Avlsrådets hederspremie

Kriterier:

1. Beste kombinasjon/kull av avlstispe - avlshanne som har avkom med høyeste poengsum, ved lik poengsum går det yngste kullet foran det eldre. Det er kun en jaktprøve pr. avkom som teller, det vil da si det beste resultatet. Avkom solgt til Sverige teller også med svenske jaktprøveresultater.

2. Eier av avlstispe/avlshanne må være medlem av Luzernerringen. Eier av avlstispe må være bosatt i Norge

3. Kombinasjonen skal være anbefalt/godkjent av avlsrådet.

4. Alder på avkommene på jaktprøve før fylte 5 år.

 

Avlspremien kan bare vinnes en gang med samme kombinasjon/kull

 

Prøveresultat

Poeng

1 EP

8 poeng

2 EP

6 poeng

3 EP

4 poeng

0 EP

1 poeng

1 ÅP

5 poeng

2 ÅP

3 poeng

3 ÅP

2 poeng

0 ÅP

1 poeng

 

ADELSKALENDER