Avlsrådet for Luzernerstøveren

Følgende personer er valgt av NHKF på rep.skap i april 2013 for å forvalte rasen på best mulig måte

LederGeir Holdenter@flt.no 901 96 342
Valpeformidler:  Arnt Skeibrokm-skeibr@online.no 994 13 030
Medlem:Kristoffer Sundtveten

 

  
Varamedlem:Finn Martin Hoff