Avlsrådet for Luzernerstøveren

Følgende personer er valgt av NHKF på rep.skap i april 2013 for å forvalte rasen på best mulig måte
Leder Geir Holden ter@flt.no

901 96 342
Valpeformidler: Tom Braaten
63 88 20 85 482 75 236
Medlem: Arnt Skeibrok
m-skeibr@online.no
994 13 030
Varamedlem: Knut Lundberg
knut.lundberg@hihm.no
905 55 752